Fuji Roadster Champion

05.10.2011 by george

1. října se na okruhu Fuji Speedway v Japonsku kromě akce Hellaflush konala i kvalifikace pro seriál Fuji Champion.

Apart from the Hellaflush event, Fuji Speedway hosted also a Fuji Champion series qualification on the 1st October.

Auta závodí ve třídách podle obsahu, jsou tedy dvě třídy pro 1.6l a 1.8l.  Na obrázku můžete vidět nálepky s ozačením jednotlivých tříd.

Cars race in classes based on engine size. That makes two classes, 1.6l and 1.8l. You can see the stickers marking what class the car belongs to.

Úpravy jsou omezeny na základní vylepšení, jako výfuk nebo sání. Vnitřnosti motoru jsou seriové a auta jsou vykuchaná a vyrámovaná. Stejně tak jsou omezené i rozměry pneumatik, takže nikdo nemá žádnou větší výhodu a výsledek je z velké části závislý na umu řidiče. Mnozí využívají závětří na nejdelší rovině okruhu, jak můžete vidět na fotce.

Modifications are limited to basic mods like intake or exhaust systems. Engine internals are kept stock, cars are stripped and caged. Tire size is also limited so nobody has a real advantage and result depends mostly on driver’s skill. Many use the slipstream going down the longest straight.

Car Make CORN’s NA6. Existuje vůbec někdo komu se nelíbí konkávní TE37?

Car Make CORN’s NA6. Is there even anybody who doesn’t like concave TE37s?

Druhé auto firmy během opravy podvozku. Každá z kulatých nálepek na vrchu předního blatníku značí jeden závod.

Company’s second car getting it’s suspension fixed. Every one of the round sticker on top of front fender marks one race.

Úžasný CORN’s výfuk.

The awesome CORN’s exhaust.

A vítěz nedělního závodu, NB8 firmy JoyFast.

And Sunday’s race winner, the JoyFast NB8

převzato z AUTOnGRAPHIC