Drift or grip pt.2

14.11.2011 by george

V druhé části se podíváme na auto stavěné pro drift.

In the second part, we’ll take a look at a car built for drifting.

Exteriér auta je tvořený předním nárazníkem Anhelo, nástavce prahů neznámého původu, rozšiřovací nástavce pro zadní blatníky Arios a kola Enkei Big End Barell v rozměru 15×8 +0 vepředu a 15×8 -15 vzadu. Podíváte-li se pozorně, uvidíte, že kapota musela být upravena, kvůli jisté věci z motorového prostoru.
Exterior composes out of Anhelo front bumper, unkown origin side skirts, Arios rear blister fenders and Enkei Big End Barells in 15×8 +0 front and 15×8 -15 rear. If you tak a closer look, you’ll see that the bonnet had to be modified to accomodate a certain thing.
Pod kapotou můžete najdete motor dýchající skrze klapku uzavřenou v zakázkovém kevlarovém sacím plenu, do kterého je vzduch přiváděn přímo z otvoru v předním nárazníku. Vidět můžete také zakázkovou nádobu na olej z odvětrávání hlavy a stavitelná vačková kola Maruha. Výfukové plyny odchází komplet catbackem RS Factory Stage II. Řízení motoru má na starosti jednotka Freedom.
Under bonnet, you’ll find an engine breathing through IRTB’s hidden in custom kevlar intake plenum, which is getting air right from the front bumper’s cutout. You can also spot custom oil catch tank and Maruha adjustable cam gears. Exhaust gases are escaping through a RS Factory Stage II exhaust. Engine management is done by Freedom ECU.
V interiéru majitel přehodil palubku za kus z NB a volant vyměnil za Momo Prototipo. Původní ukazatele vyměnil za vlastnoručně vyrobený panel s budíky Défi a Tomei. U řadící páky na místě vypínače mlhovek má konektor pro připojení počítače k jednotce.
Owner swaped in an NB dash along with Momo Prototipo steering wheel. Original gauge cluster was replaced with custom panel using Défi and Tomei gauges. In the spot where is usually an airbag switch is a conector to connect a PC with ECU.
Dále majitel přidal nezbytnou skořepinu spolu s 5 bodovými pásy, které ho drží na místě během driftování. Pro případ přetočení má 4 bodový rám Cusco, který upravil a spojil s rámem předního okna.
The owner also added the neccessary bucket seat and 5 point harness to hold him in place druing drifting. As a rollover protection serves a 4 point Cusco rollbar with more custom bars to connect it with the windshield frame.
Pořádný úhel zajišťují zakázkové těhlice a tyčky řízení. Zároveň musely být použity delší hadičky k brzdám, které po úpravách nestačily.
Custom tie rods and uprights give the owner better angle. Brake lines had to be replaced with longer ones.