The little joys

20.02.2013 by george

Pravděpodobně všichni znáte ten pocit, když na něco čekáte a najednou se objeví zpráva, že na vás na poště čeká balík.

Every one of you probably knows the feeling, when you’re expecting something and you get a message about it being delivered.

Vzhledem k tomu, že mimo jiné zařizujeme dovoz dílů z Japonska, chodí nám takových balíků víc. Většinou to ale nejsou věci pro nás.

We get more of these since we help other with importing from Japan. Most of the time the contents are not for us though.

Naučili jsme se proto vychutnávat si každý takový balík, i když v něm nemáme ani list papíru. O to věští radost pak máte, když se jednou za čas ukáže i něco pro vás.

We’ve learned to enjoy those packages even though there’s not even a letter for us. The joy is even bigger when there’s something for you as well.

Jak často se vám dostane do ruky obálka RS Watanabe? Vše je v detailech. Proto je v malé obálce uložené ve folii ještě účtenka, taktéž s logem Racing Service Watanabe, Falconem.

How often do you get a hold of a RS Watanabe envelope? Everything lies in details. That’s why there’s also a little envelope containing a bill with the Racing Service Watanabe Falcons

Většinu času dovážíme věci pro jiná auta než MX-5, ale čas od času se objeví něco, co je vám známé.

Usually we do not import parts for Miatas, but we get something familiar from time to time.