How To: Foamectomy

12.07.2011 by george

Celkem častý problém je, že se vyšší lidé do Miaty nevejdou. To se ovšem dá do určité míry řešit pomocí foamectomy, tedy ubrání trochu výplně ze sedáku sedačky, čímž je řidič usazen o něco níž a získá více prostoru nad hlavou.

It’s quite common for tall people to have problems fitting into the Miata. You can solve this problem with foamectomy, by removing some of the foam from the seat. This will let the driver sit a bit lower and get more head room.

Úkon popsaný v tomto článku děláte na vlastní nebezpečí. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které si během prací způsobíte.

Your doing this on your own danger. We’re not responsible for any damage you cause yourself by following this write-up.

K provedení této “operace” budete potřebovat následující nářadí:

To perform this, you’ll need following tools:

kleště ségrovky / needlenose plyers

klíče o velikosti 8, 12 a 14 mm / 8, 12 and 14mm wrenches

křížový šroubovák / phillips head screwdriver

nůž na koberce / box cutter or razor

Celou proceduru budu ukazovat na svém sedadle, takže r.v. 99. Je to proveditelné samozřejmě i na dřívějších sedačkách z NA, akorát se některé kroky mohou lišit.

I’ll show the whole procedure on my seat from ’99 Miata. It’s feasible also on earlier seats from NAs, but some steps may differ.


Je dobré začít odděláním pojezdů pro uchycení ve voze. Překážely by a navíc nejsou nejlehčí. Toho docílíte vyšroubováním čtyř šroubů (12mm) uvnitř kolejnic…

It’s good to start with removing the rails. They’re quite heavy and wouldn’t let you remove the fabric. It’s done by removing 4 12mm nuts from inside the rails…

…a dvou dalších šroubů(12mm) na boku, kde je uchycený přijímač pro pás(na fotce je pryč). Tím se pojezdů zbavíte a sedačka bude o něco lehčí.

… and two more 12mm nuts on side, where’s the seatbelt reciever mounted. This way you’ll get rid of them and the seat will be easier to manipulate with.

Následně je třeba vyšroubovat dva šroubky s křížovou hlavou, které drží plastový kryt na druhé straně. Můj byl prasklý už od předchozího majitele, takže jsem ho sundal uplně, ale u vás, kteří ho máte v pořádku by mělo stačit stahnout “madlo” z páčky pro ovládání sklonu sedačky.

Next are two phillips head screws that hold the side cover. Mine was already cracked, but pulling the handle off the lever should do it for you with unmolested seats.

Poté je třeba vyšroubovat dva šrouby, které drží sedák sedačky pohromadě s mechanismem sklápění a opěradlem. Jsou to dva šrouby s 14mm hlavou.

Next are two 14mm nuts holding the reclining mechanism and seat together.

Poslední šroub, který drží sedačku pohromadě je opět na druhé straně, na téhle fotce je v rozmazané části a tentokrát je to 8mm hlava.

Last one’s on the other side. It’s 8mm nut in the blurry area(yeah, sorry fot that)

Nyní, když máte sedák oddělený od zbytku sedačky, musíte uvolnit potah. Je k sedačce vespod přichycený několika kroužky, které můžete roztáhnout právě segrovkami. Buď si je uložte a můžete je později využít k uchycení nebo je vyhoďte a potah můžete zpět uchytit třeba pomocí stahovacích pásků zip ties. Jakmile to budete mít hotové, můžete potah přetáhnout nahoru.

Now you have the seat apart, you have to get of the fabric. It’s held by a few metal circles on the bottom part that you can tear apart with the needlenose plyers. Either keep them or throw them away and use zipties insted during the reassembly, it’s your call. Now you can raise the fabric.

Ten je zhora uchycený k výplni několika dalšími kroužky, jako byly vespod. Opět je stačí roztáhnout segrovkami.

It’s held by some more circles. Needlenose plyers will do the trick again.

Tím se postupně dostanete k tomuhle výsledku. Už rovnou můžete vidět, kterou část vyřezat, aby se snížil posaz v sedačce.

This is what you’ll get to. You can allready see what part to cut.

Já jsem se rozhodl vyřezat největší kus pěny, který má na sobě znak. Začněte řezat od předního předělu postupně dozadu.

I’ve decided to cut the center piec with stamp. Start cutting from the front line and proceed towards the rear part.

Kolik jsem celkem vyřezal je vidět na další fotce. Po tom, co vyřežete množství pěny, se kterým budete spokojeni, složíte sedačku opačným postupem v tomto návodu. Jedna rada, potah sedačky chytněte kroužky k spodnímu plechu před tím, než začnete šroubovat sedačku dohromady.

I’ve removed this much. Once you cut as much foam as you wish, the reassembly is just reverse process. One advice, mount the fabric on the bottom of the seat before you start putting the seat back together.