Sharka! Harder better faster stronger

15.07.2011 by george

Pamatujete si tohle auto? Bylo jedno z prvních, které se tu na blogu  v lednu 2010 objevilo. Celý ten rok a půl bedlivě sleduji, jak Adam s Miatou pokračuje a upřímně řečeno povětšinou jen zírám s otevřenými ústy!

Do you remember this car? It was one of the first features that appeared here in January of 2010. I have carefully watched Adam’s progress with his Miata during the last year and a half and frankly speaking, most of the time I’ve just stared with my jaw dropped.

Vždy když už jsem si říkal, že už nemůže přijít nic lepšího, nic co by doplnilo celkový vzhled aniž by to nějak uškodilo, objevil se update a Sharka opět “zkrásněla”.

Whenever I tought there’s nothing else that could be added to the car without somehow doing harm, update appeared and Sharka got better again.

Ale vezměme to popořadě. Pár dní poté co jsem psal o Sharce se vozu dostalo pocty v podobě článku na Speedhunters, Adam vyrobil nové pozadí pro všechny budíky (které můžete najít na jeho webu revlimiter.net) a pak přišla jedna z nejzásadnějších změn…

But first things first. Few days after my feature here, Sharka got honored by being featured on Speedhunters, Adam made her new set of dial faces (which you can find on his website revlimiter.net) and then the big thing came…

Flyin’ Miata II turbo kit! Adam vyměnil svůj starý motor za jiný z NB r.v. 1999, na který mimo auto nainstaloval vše potřebné a motory pak pouze prohodil. Všechnu práci na autě dělal sám, pouze s pomocí při výměně motorů. Tak by to podle mě mělo vypadat! Tím, že na autě budete dělat sami se s ním lépe seznámíte a získáte představu jak funguje.

Flyin’ Miata II trubo kit! Adam changed his old engine for a ’99 NB one he prepared outside the vehicle and then just swapped them. He done all the work by himself except for the engine pull/drop. That’s how it should be done! You’ll get more familiar with the car and how it works when you wrench on it.

Podíváte-li se na web Flyin’ Miata, zjistíte že s tímto kitem můžete při tlaku cca 0.8 baru očekávat zhruba 265 koní na zadních kolech a pokud motor pro přeplňování ještě upravíte, můžete dosahnout mnohem lepších výsledků. V kitu mimo jiné dostanete FM svody, turbo Garett GT2560R, 550 cc vstřiky a intercooler.

If you take a look at FM’s website, you’ll find that this kit should provide 265 rwhp@12 psi and even more if you have a built engine. You’ll find a FM header, Garett GT2560R turbo, 550 cc injectors and a intercooler among other things.

Zeptal jsem se Adama co je ta nejlepší věc, kterou na autě za ten rok a půl provedl:

Nejlepší věc, kterou jsem na Sharce od ledna 2010 udělal je FM2 turbo. Mít víc výkonu při sešlápnutí plynového pedálu je to nejlepší. Je nádhera být rychlejší než většina ostatních na silnici (tady v Novém Mexiku to jsou hlavně náklaďáky). Ne že bych závodil na ulicích, ale hodí se to při zařazování na dálnici, apod. A i bez přetlaku v sání Sharka stále jezdí bezvadně. Žádné nevhodné chování, klidná jízda a spousta výkonu, když ho chci.

I’ve asked Adam about what’s the best thing he did to Sharka during the last year and a half:

The best thing I did to Sharka since January 2010 is my FM2 turbo. Having a bit of power when I put my right foot down is just about the best thing ever. Being faster than most things on the road (mostly trucks here in New Mexico) is wonderful. Not that I’m street racing, just trying to merge onto freeways and such. And out of boost, Sharka still drives wonderfully. No bad behavior. Just easy cruising and gobs of power when I want it.

Další na řadě byl kryt budíků KG Works. Bezpochyby jeden z nejhezčích, jaký pro NA můžete sehnat a spolu s Adamovým pozadím tvoří dokonalý soulad.

Next was KG Works instrument panel. One of the best looking pieces you can get for a NA without any doubt. And with Adam’s gauge faces it in perfect harmony.

Může být zadek Miaty ještě lepší? Ano může, pokud dokážete sehnat zadní panel do Garage Vary! A když k němu přidáte ještě speciálně pro to vyrobené kroužky od dalšího Miata srdcaře, dojem je dokonalý! K tomu přibylo dozadu tažné oko vyráběné jedním z členů na CR.net a předek dostal tažné oko RS Factory Stage a pod kapotou vše ještě více uhladili panel nad chladič Beatrush a nádržka ostřikovačů ze Suzuki Capuccino.

Can the Miata’s ass be any better? Sure can if you can get your hand on the Garage Vary tail kit! Add a trim rings special made by another Miata enthusiat and the look is complete! Along with that the rear got RyokuRob’s tow hook, the front got RS Factory Stage tow hook and engine bay got even more tidy with the Beatrush radiator cooling panel and Suzuki Capuccino washer bottle.

Dalším doplňkem v interiéru se stal původní volant z japonského Roadsteru M2-1001 (o těchto vozech se musím v budoucnu také zmínit!), Works Bell Rapfix QRS II rychloupínací systém pro volant, doplňky z dárkové sady firmy Sazaire sestávající z krytu zapalování, hlavy tlačítka u kilometrovníku a krytu klíčové dírky na středové konzoli.

Next up are interior updates. Steering wheel from japanese M2-1001 Roadster (must make an article about M2 in the future!), Works Bell Rapfix QRS II quick release system, Sazaire gift set composed of ignition cover, odometer button and center console keyhole cover.

Poslední ale neméně zajímavý je tento panel pro ovládání oken, který si Adam sám vyrobil.

Last but not least is this window switch panel made by Adam himself.

To už jsme se dostali až do května tohoto roku. Adam byl kvůli vzrůstajícímu tlaku v chladící soustavě donucen vyměnit těsnění pod hlavou. Při té příležitosti nakoupil všechna možná těsnění pro motor, rozvodový řemen, vodní pumpu a další. Po sundání hlavy se zděsil nad stavem pístů a tohle je výsledek jeho práce s Mopar čističem spalovací komory. Jako nové!

So we got to this year’s May. Adam had to change the head gasket due to pressure in the cooling system. And so he got a lot of other maintenance stuff like timing belt, water pump to do it all at once. Once he got the head off, he found his pistons were really dirty and crusty. This is the result of his work with Mopar combustion chamber cleaner. Like new!

Další na řadě byla úprava hlavy. Vybrousil sací a výfukové porty a sedla ventilů a ventily. Když už byl motor rozebraný, pustil se rovnou i do převedení chladící soustavy, aby se zbavil známého přehřívání, kterým některé Miaty trpí i bez turba. Při skládání pak vyměnil 12 let staré štefty za nové od firmy ARP.

Next task was the head. Ported both intake and exhaust ports, decked and lapped valves. Once the engine was apart, he decided to do a coolant reroute to get rid of overheating from which even some stock Miatas suffer. Then he changed the 12 yo head studs with the ARP ones.

Poslední úpravou zevnějšku vozu bylo zakoupení G-String od jednoho ze sponzorů CR.net. Pro ty bez soft topu skvělá náhrada střechy, když jednou za čas sundáte hardtop. Jedinou podmínkou je mít rám, o který se zapře středová podpěra pro stříšku. Opět doplním Adamův komentář:

(G-String) Udělá z auta nejpohodlnější vozidlo pro jízdu. Máte všechny výhody jízdy bez střechy a zároveň trochu stínu ve které zůstanete v chladu. Jezdil jsem v teplotách okolo 35°C bez klimatizace a v naprostém pohodlí.

The last exterior modification up to date is the G-String from one of the CR.net sponsors. It’s a great little mod for those without soft top when they take the hardtop off once in a while. The only requirement is a rollbar to support the central brace for the G-String. Adam’s comment:

(G-String) It turns the car into the most pleasant cruising vehicle. All the benefits of driving with the top down, but a nice piece of shade to stay cool under. I’ve been cruising around in high 90s without air conditioning in perfect comfort.

A poslední úprava v interiéru je přidání hasícího přístroje pro případ požáru.

And last interior mod up to date is this fire extinguisher for the case of fire.

Tohle je bezpochyby ten nejdelší článek jaký se tu zatím objevil. Ale jaké jiné auto si tohle zaslouží? Podle mého názoru, je Sharka nejlepším objektem. Snažil jsem se najít ta správná slova, jak popsat to co si o tomhle autě myslím, jaké pocity ve mě vzbuzuje, ale nejlepší bude citovat jednoho člena Miata fora:

Myslím, že mohu v klidu říct, že tohle je ten nejlépe promyšlený roadster na zemi. Nic na něm nevypadá mimo. Pozornost k detailům nemá v komunitě “miatářů” obdoby.

This is without any doubt the longest article to appear here so far. But what other car deserves this? Sharka is the best subject in my opinion. I was trying to find the right words to describe my feelings about this car, what emotions it puts me through, but the best way will be to quote one member from the miata board:

I think its safe to say this is the most direction minded/thought out roadster on the planet. Nothing looks out of place. The attention to detail is unrivaled in the miata community.

Jediné co se dá dodat je klobouk dolů! Kéž by se někdy takové auto objevilo i u nás.

The only thing to add is hats off! If only such a car appeared over here.